Przedpokój, fazowane lustra i piękne kuliste lampy